Северно сияние в България!

България не е изолирана -наблюдавано е и в Румъния, Унгария, дори в северните части на Гърция, в Словения, Италия, и на изток - в Украйна и Русия.Северно сияние в България!
Северно сияние в България!
Северно сияние в България!
Северно сияние в България!

1 Like

Проверявах в интернет за сиянието - причината са магнитни бури.
От Meteo Balkans отбелязват, че ни очаква силна геомагнитна буря!
Слънчевите бури, характеризиращи се с интензивни изблици на енергия като слънчеви изригвания и изхвърляне на коронална маса (CME), представляват заплаха за комуникационните системи на Земята.
Тези събития освобождават потоци от електрически заряди и магнитни полета към нашата планета. В миналото подобни събития са довели до смущения, както се вижда от събитието Карингтън от 1859 г. Ако подобен инцидент се случи днес, въздействието върху нашата силно взаимосвързана комуникационна инфраструктура може да бъде сериозно. Телефоните, компютрите, GPS системите, сателитите и електропреносните мрежи са уязвими и потенциално причиняват продължително прекъсване на интернет, продължаващо седмици до месеци, което води до значително прекъсване на глобалната свързаност.