Правила за ползване на bgmnenie.com

Тези условия уреждат използването на интернет форума на адрес http://bgmnenie.com. В такъв случай, използвайки и посещавайки форума, Вие се съгласявате с тези условия.

bgmnenie.com може да предлага други продукти и услуги при различни условия. Тези условия се отнасят само за използването на форума.

Премини към:

Важни условия

Тези условия включват редица важни разпоредби, които засягат Вашите права и задължения, като например отказите от отговорност в Disclaimers, ограниченията на отговорността на bgmnenie.com към Вас в Limits on Liability, Вашето съгласие да покриете щетите, причинени от неправилното използване на форума от страна на компанията в Responsibility for Your Use и споразумението за арбитраж на спорове в Disputes.

Вашето разрешение да използвате форума

При спазване на настоящите условия bgmnenie.com ви дава разрешение да използвате форума. Всеки трябва да се съгласи с тези условия, за да използва форума.

Условия за използване на форума

Вашето разрешение да използвате форума е предмет на следните условия:

 1. Трябва да сте навършили поне 18 (осемнадесет) години.

 2. Нямате право да използвате повече форума, ако bgmnenie.com се свърже директно с вас, за да ви каже, че нямате право.

 3. Трябва да използвате форума в съответствие с Приемлива употреба и Стандарти за съдържание.

Приемлива употреба

 1. Нямате право да нарушавате закона, като използвате форума.

 2. Не можете да използвате или да се опитвате да използвате чужд акаунт във форума без неговото изрично разрешение.

 3. Нямате право да купувате, продавате или по друг начин да търгувате с потребителски имена или други уникални идентификатори във форума.

 4. Нямате право да изпращате реклами, верижни писма или други покани чрез форума, както и да използвате форума за събиране на адреси или други лични данни за търговски списъци или бази данни.

 5. Нямате право да автоматизирате достъпа до форума или да наблюдавате форума, например с помощта на уеб браузър, плъгин или добавка за браузър или друга компютърна програма, която не е уеб браузър. Можете да претърсвате форума, за да го индексирате за публично достъпна търсачка, ако използвате такава.

 6. Не можете да използвате форума за изпращане на електронна поща до списъци за разпространение, новинарски групи или групови псевдоними за поща.

 7. Нямате право да внушавате невярно, че сте свързани с компанията или сте одобрени от нея.

 8. Не можете да поставяте хипервръзки към изображения или друго нехипертекстово съдържание на форума на други уебстраници.

 9. Нямате право да премахвате знаци, показващи собственост, от материали, които изтегляте от форума.

 10. Нямате право да показвате каквато и да е част от форума на други уебсайтове с <iframe>.

 11. Нямате право да деактивирате, избягвате или заобикаляте каквито и да било ограничения за сигурност или достъп до форума.

 12. Нямате право да натоварвате инфраструктурата на форума с неразумен обем заявки или заявки, целящи да наложат неразумно натоварване на информационните системи, на които се основава форумът.

 13. Нямате право да се представяте за други лица чрез форума.

 14. Нямате право да насърчавате или да помагате на когото и да било в нарушение на тези условия.

Стандарти за съдържание

 1. Нямате право да изпращате във форума съдържание, което е незаконно, обидно или по друг начин вреди на другите! Това включва съдържание, което представлява тормоз, неподходящо, обидно или омразно поведение!!!

 2. Нямате право да изпращате във форума съдържание, което нарушава закона, нарушава нечии права на интелектуална собственост, нарушава нечия лична неприкосновеност или нарушава споразумения, които сте сключили с други лица!!!

 3. Нямате право да изпращате във форума съдържание, съдържащо злонамерен компютърен код, като например компютърни вируси или шпионски софтуер!

 4. Нямате право да изпращате съдържание във форума като обикновен заместител, който да съдържа определен адрес, потребителско име или друг уникален идентификатор.

 5. Нямате право да използвате форума за разкриване на информация, която нямате право да разкривате, като поверителна или лична информация на други хора.

Прилагане на правилата

bgmnenie.com може да разследва и преследва нарушенията на тези условия до пълната законова степен. bgmnenie.com може да уведомява и да сътрудничи на правоприлагащите органи при преследване на нарушения на закона и тези условия.

bgmnenie.com си запазва правото да променя, редактира и изтрива съдържанието на форума по каквато и да е причина. Ако смятате, че някой е изпратил съдържание във форума в нарушение на тези условия, свържете се с нас незабавно.

Вашият акаунт

Трябва да създадете и да влезете в акаунт, за да използвате някои функции на форума.

За да създадете акаунт, трябва да предоставите известна информация за себе си. Ако създадете акаунт, вие се съгласявате да предоставите поне валиден имейл адрес и да поддържате този адрес актуален. Можете да закриете акаунта си по всяко време, като изпратите имейл на адрес <contact_email>.

Съгласявате се да носите отговорност за всички действия, предприети чрез вашия акаунт, независимо дали са разрешени от вас или не, докато не затворите акаунта си или не уведомите bgmnenie.com, че акаунтът ви е бил компрометиран. Съгласявате се да уведомите bgmnenie.com незабавно, ако подозирате, че акаунтът ви е бил компрометиран. Съгласявате се да изберете сигурна парола за профила си и да я пазите в тайна.

bgmnenie.com може да ограничи, спре или закрие акаунта ви във форума в съответствие с политиката си за обработване на искания за сваляне, свързани с авторските права, или ако компанията основателно смята, че сте нарушили някое от правилата в тези условия.

Вашето съдържание

Нищо в тези условия не ви дава права на собственост върху интелектуалната собственост на bgmnenie.com.

Между вас и bgmnenie.com, вие оставате единствено отговорни за съдържанието, което изпращате във форума. Съгласявате се да не внушавате погрешно, че съдържанието, което изпращате във форума, е спонсорирано или одобрено от bgmnenie.com. Настоящите условия не задължават bgmnenie.com да съхранява, поддържа или предоставя копия на съдържанието, което изпращате, и да го променя, съгласно настоящите условия.

Вие разрешавате на bgmnenie.com да предоставя съдържанието, което изпращате във форума, на други потребители на форума. Този специален лиценз позволява на bgmnenie.com да копира, публикува и анализира съдържанието, което изпращате във форума.

Когато съдържанието, което предоставяте, бъде премахнато от форума, независимо дали от вас или от bgmnenie.com, специалният лиценз на bgmnenie.com се прекратява, когато последното копие изчезне от резервните копия, кеша и други системи на компанията. Други лицензи, които прилагате към изпратеното от вас съдържание, като например лицензите Creative Commons, могат да продължат да действат и след като съдържанието ви бъде премахнато. Тези лицензи могат да дадат право на други лица или на bgmnenie.com да споделят отново вашето съдържание чрез форума.

Други лица, които получават съдържанието, което изпращате във форума, могат да нарушат условията, при които лицензирате съдържанието си. Вие се съгласявате, че bgmnenie.com няма да носи отговорност пред вас за тези нарушения или техните последици.

Вашата отговорност

Вие се съгласявате да обезщетите bgmnenie.com за правни искове от други лица, свързани с нарушаване на тези условия от Ваша страна или с нарушаване на тези условия от други лица, които използват Вашия акаунт във форума. Вие се съгласявате да уведомите bgmnenie.com за всякакви правни претенции, за които може да се наложи да обезщетите bgmnenie.com, възможно най-скоро.

Отказ от отговорност

Приемате целия риск от използването на форума и съдържанието му. bgmnenie.com и неговите доставчици предоставят форума такъв, какъвто е, без каквато и да е гаранция!!!

Форумът може да съдържа хипервръзки и да интегрира форуми и услуги, управлявани от други лица. bgmnenie.com не дава никакви гаранции за услугите, управлявани от други лица, или за съдържанието, което те могат да предоставят. Използването на услуги, управлявани от други лица, може да се урежда от други условия между вас и този, който управлява услугата.

Ограничения на отговорността

Нито bgmnenie.com, нито нейните доставчици ще носят отговорност пред вас за вреди!

Обратна връзка

bgmnenie.com приветства вашата обратна връзка и предложения за форума. Вижте раздела Contact по-долу за начините да се свържете с нас.

Съгласявате се, че bgmnenie.com ще може свободно да действа по предоставените от вас мнения и предложения и че няма да е необходимо да ви уведомява, че вашите мнения са били използвани, да получава вашето разрешение за използването им или да ви плаща. Съгласявате се да не предоставяте обратна връзка или предложения, които смятате, че биха могли да бъдат поверителни или собственост, на вас или на други лица.

Прекратяване

Или вие, или bgmnenie.com можете да прекратите споразумението, записано в тези условия, по всяко време. Когато нашето споразумение бъде прекратено, вашето разрешение да използвате форума също се прекратява.

Следните разпоредби остават в сила и след прекратяването на нашето споразумение: [Вашето съдържание](#заглавие–Вашето съдържание), [Feedback](#заглавие–обратна връзка), Вашата отговорност, Disclaimers, Ограничения на отговорността и Общи условия.

Спорове

governing_law ще урежда всички спорове, свързани с настоящите условия или с използването на форума от ваша страна.

Вие и bgmnenie.com се съгласявате да търсите съдебни забрани, свързани с тези условия, само в български съд в city_for_disputes. Нито вие, нито bgmnenie.com ще възразите срещу юрисдикцията, форума или мястото на действие в тези съдилища.

Общи условия

Ако дадена разпоредба от тези условия е неприложима в писмения си вид, но може да бъде променена, за да стане приложима, тази разпоредба трябва да бъде променена до минимално необходимата степен, за да стане приложима. В противен случай тази разпоредба следва да бъде премахната.

Нямате право да прехвърляте споразумението си с bgmnenie.com. bgmnenie.com може да прехвърли вашето споразумение на всяка друга компания, която получи контрол над bgmnenie.com, или на всяка друга компания, която закупи активи на bgmnenie.com, свързани с форума. Всеки опит за преотстъпване в противоречие с тези условия няма правно действие.

Нито упражняването на което и да е право по настоящото споразумение, нито отказът от което и да е нарушение на настоящото споразумение не отменя друго нарушение на настоящото споразумение.

Тези условия въплъщават всички условия на споразумението между вас и bgmnenie.com относно използването на форума. Тези условия изцяло заместват всички други споразумения относно използването на форума от ваша страна, писмени или не.

Контакти

Можете да уведомявате компанията съгласно тези условия и да изпращате въпроси на компанията на адрес <contact_email>.

bgmnenie.com може да ви уведоми съгласно тези условия, като използва имейл адреса, който сте предоставили за профила си във форума, или като публикува съобщение на началната страница на форума или на страницата на профила ви.

Промени

bgmnenie.com последно е актуализирала тези условия месец юни 2023 година и може да актуализира тези условия отново. bgmnenie.com ще публикува всички актуализации във форума. bgmnenie.com може също така да обявява актуализациите със специални съобщения или предупреждения във форума.

След като получите известие за актуализация на тези условия, трябва да се съгласите с новите условия, за да продължите да използвате форума.